Úvodní stránka

Náš zapsaný ústav (nezisková organizace) podporuje rodiny a mládež ve svobodném přístupu ke vzdělání a sebeřízeném učení.

Čemu se věnujeme?

  • provozujeme celodenní volnočasové centrum pro mládež a rodiny
  • sdružujeme a podporujeme komunity rodin s dětmi, které jsou zapsány k individuálnímu vzdělávání
  • poskytujeme poradenství a informace o problematice svobodného vzdělávání a sebeřízeného učení
  • rozvíjíme a podporujeme vzdělávací programy pro mládež, veřejnost a pedagogické a nepedagogické pracovníky ve školství, zájmovém a neformálním vzdělávání