Lidé

Mgr. Šárka Hauznerová

Ředitelka

Je zakladatelkou Svobodné školy Praha. Ve škole se stará o hladký chod pedagogických procesů a procesů demokratické samosprávy školy. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Deset let profesně působí v oblasti vzdělávání mládeže v roli učitelky, lektorky, manažerky a koučky. Vyučovala na základní škole německý jazyk a osobnostně sociální výchovu. Má zkušenost i s výukou na prvním stupni základní školy. Absolvovala psychosociální výcvik a výcvik v koučování. Ve volném čase se věnuje józe, turistice, výtvarným aktivitám a sebepoznávání.

Ing. Miroslav Nový

Předseda správní rady a průvodce

Po úspěšném dokončení studia na Fakultě aplikovaných věd na Západočeské univerzitě v Plzni, obor Softwarové inženýrství, se skoro 16 let živil vývojem aplikací pro řízení letového provozu a C2 systémů. Posledních deset let se aktivně věnuje pořádání letních dětských táborů a víkendových setkání. Je držitelem certifikátu Hlavní vedoucí táborů pro děti a mládež a nositelem Březového lístku prvního stupně. Ve volných chvílích se věnuje geocachingu, turistice a badmintonu.

Ing. Markéta Ficová

Průvodkyně

Narodila se v roce 1973 v Pardubicích, kde vystudovala Střední průmyslovou školu chemickou, obor analytická chemie. Poté absolvovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, doplněnou o dvouleté pedagogické studium. Mezi její záliby patří jóga, fotografování, studium jazyků a cestování. Od roku 2013 spolu s manželem a synem staví a podporuje fungování malé školy pro sirotky a děti ze sociálně slabých rodin v africké Ugandě. Ve Svobodné škole se věnuje výuce přírodních věd.

Veronika Jiravová

Průvodkyně a PR

Po studiu na gymnáziu prošla komerční, politickou i neziskovou sférou. Děti jí přivedly k alternativním formám vzdělávání, které jí velmi oslovilo a stále se vzdělává a inspiruje na různých seminářích. Ve škole působí jako průvodkyně a někdy si říká, kdo z nás je tu ten průvodce, učí se totiž navzájem, a to ji nesmírně baví a obohacuje. Velmi blízká je jí svým přístupem k dětem Naomi Aldort a Thomas Gordon. Ve volném čase vede dětský oddíl Fénixové, pořádá různé akce pro Turistický akademický klub, hraje s kamarádkami nohejbal a badminton a věnuje se aromaterapii.

MgA. Darinka Mareš Giljanović

Průvodkyně

Je učitelka výtvarné výchovy a výtvarnice. Vystudovala Pedagogickou fakultu, obor výtvarná výchova a scénografie alternativního a loutkového divadla (DAMU). Ve výtvarné tvorbě s dětmi se inspiruje Artefiletikou. Barva, linie, modelovací hmoty, netradiční výtvarné materiály a postupy vytvářejí prostor pro setkání a komunikaci.

Brock Black

Průvodce

Brock Black je Američan. Studoval divadelní produkci v U.S.A. a na JAMU. Více než 17 let pracuje jako certifikovaný učitel angličtiny a kouč. Vyučoval na univerzitě, v privátním sektoru i v jazykových školách. Ve Svobodné škole vyučuje angličtinu a pomáhá studentům s jejich projekty. Má rád divadlo, film, design a architekturu.

Jakub Novotný

Průvodce

Jakub studuje ČVUT fakultu stavební se zaměřením na energetiku a ekologičnost budov. Současně se už od dětství věnuje skautingu a přes pět let se spolupodílí na vedení skautského oddílu. Má rád turistiku, jak zimní, tak letní. Má dobrý vztah k přírodě a snaží se ho předávat dál. Ve Svobodné škole se věnuje vycházkám do přírody, exkurzím a projektové výuce.

Externí spolupracovníci

Harvey Ingram

Průvodce

Pochází ze Severní Karolíny v U.S.A. Sport a zdraví byly jeho vášní od dětství, proto se rozhodl na univerzitě pro studium oboru “Veřejné zdraví”. Tři roky pracoval jako osobní trenér a poté se rozhodl věnovat výuce angličtiny v zahraničí, což byla velmi cenná zkušenost. Rád se studenty diskutuje a věnuje se s nimi sportu. Ve volném čase se věnuje cestování po Evropě, fotografování, hraní basketbalu a sledování dobrých filmů.

Sarah Caré

Průvodkyně

Je Francouzka, která studovala španělštinu a angličtinu ve Francii (Besançon, Lyon) a ve Španělsku (Valencie). Ve Svobodné škole učí francouzštinu, španělštinu a angličtinu. Všechny tyto jazyky Sarah učí už tři roky, ale studenti se stále mění a tak je pro ni každý nový rok zajímavé dobrodružství! Nově se učí také česky a nejenže už rozumí, ale dokonce i trochu mluví!

Tereza Neckařová

Průvodkyně

V současné době studuje Psychologii a speciální pedagogiku na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Aktivně se zajímá o alternativní směry ve vzdělávání a působí jako dobrovolník v několika dalších organizacích, které se věnují práci s dětmi. V budoucnu by se ráda v tomto oboru realizovala. Ve Svobodné škole nabírá zkušenosti a v případě potřeby zastupuje průvodce.

Hynek Chaluš

Průvodce

Dvacetjedna let a parkouru se věnuje více jak 6 let. Co je vlastně parkour? Je to speciální disciplína, která je určená na posílení těla a zvládání extrémních situací. Pro některé je to způsob, jak se umělecky vyjádřit a proto obsahuje i akrobatické prvky, jako jsou salta nebo kopy. Pro mě je to životní cesta, snažím se užít si pohyb a dokonale ovládat své tělo a toto bych chtěl předat svým žákům.

 

Veronika Schmidtová

Průvodkyně

Po absolvování bakalářského studia na fakultě umění a designu v Ústí nad Labem jsem připravená věnovat se kreativní činnosti aktivně, propojovat nová média, kresbu, fotografii, video a osobní tvůrčí přístup. Vedle výtvarného umění se zajímám také o sporty, outdoorové aktivity, přírodu a hudbu. Práce s dětmi mě nesmírně baví a inspiruje, moc se těším na společné zážitky a tvorbu!