svobodnaskolapraha.cz

 • Facebook - Bílý kruh
 • YouTube - Bílý kruh
 • Instagram - Bílý kruh

FILOZOFIE

Svobodná škola Praha podporuje rodiny a děti v sebeřízeném vzdělávání a agilním přístupu k učení. Důvěřujeme dětem a podporujeme je v převzetí odpovědnosti za své učení. 

Liberalizujeme školství a přejeme si, aby vzdělávání bylo realizováno v rodině, v životě a mimo školní lavice.

Na jakých principech fungujeme?

Celoživotní učení
Pro to, abychom uspěli v měnícím se světě, je potřeba být flexibilní a umět se učit nové věci. Vnímáme učení jako proces, který běží neustále a všude, po celý život. Učíme se životem. 

 

Důvěra
Věříme v dovednosti, dobrý úmysl, samostatný úsudek a rozhodnutí každého z nás. Na důvěře poté tvoříme a budujeme vztahy, pravidla soužití a spolupráce. 

 

Přátelství a vztahy
Setkáváme se, abychom byli spolu a užili si společně strávený čas. Tvoříme komunitu s osobními vztahy, jejichž rozvoj podporujeme otevřenou komunikací.

 

Kritické myšlení, naslouchání a diskuze
Podporujeme děti v samostatném rozhodování, k němuž je třeba schopnost vyhodnotit skutečnosti. Jdeme však ještě dál a podporujeme je i v komunitním rozhodování, k němuž je třeba zejména schopnost naslouchat a vést diskuzi.

Dospělí ve Svobodné škole Praha

U nás ve Svobodné škole nehledejte učitele, nýbrž se ptejte po průvodcích. Ti jsou dětem oporou a podporou při zvykání si na život školy a s ním spjaté nové kompetence. Když je potřeba, poskytují průvodci dětem emocionální oporu, upozorňují je na možné důsledky jednání a rozhodnutí. Aktivní vstoupení do učení či skupinových procesů činí pouze na vyžádaní dětí.

Průvodci nejsou v naší škole tradičními vzdělateli, jsou spíše vzory a rádci. Jsou přirozenými iniciátory tvořivosti, respektu a odpovědnosti v kolektivu. Disponujeme stálou nabídkou vzdělávacích kurzů a rozmanitých organizovaných činností. Dítě však do aktivity není nijak manipulováno, či nuceno k účasti. Účast na vzdělávacích aktivitách centra je dobrovolná, vyjma úvodních teambuildingových aktivit, které nám zajišťují základní míru vzájemného poznání a vstřícnost v oblasti vzájemného soužití.

Jaké vzdělávací nástroje užíváme v našich programech?

Volná hra
Kdo si hraje...ten se učí sebeřízení a poznává sám sebe.

 

Podpora sebeřízení 
Věříme v budoucnost bez hierarchických struktur. Proto se snažíme podpořit děti, aby: 

 • se naučily pracovat se svou motivací 

 • znaly své silné stránky

 • si dokázaly plánovat a řídit čas

 • si dokázaly  stanovit cíl a naplánovat cestu k němu

 • měly odvahu věci a činnosti zkoušet

 • měly odvahu rozhodovat o sobě a svém okolí

 • dokázaly reflektovat svou činnost a poučit se z případných chyb

 • se radovaly ze svých úspěchů


Prostředí podporující kreativitu a podnikavost

Podporujeme děti ve vlastní tvůrčí iniciativě. Realizujeme jejich nápady a myšlenky. Dodáváme odvahu měnit k lepšímu prostředí kolem sebe a prosazovat podnikatelské nebo obecně prospěšné myšlenky. Snažíme se propojit svět centra se světem okolo prostřednictvím různých sociálně prospěšných projektů.

Spolurozhodování a konsenzus

Spravujeme dění ve škole prostřednictvím celoškolního setkání a pracovních týmů. Vytváříme dětem prostor pro to, aby rozhodovaly o dění ve své komunitě prostřednictvím celoškolního setkání. Nabízíme dětem partnerskou spolupráci s dospělými v praktickém vedení a provozu školy (oblast PR, financí, provozního managementu, rozvoj leadershipu). V jednotlivých manažerských oblastech jsou zřízeny pracovní týmy, ve kterých se děti mohou libovolně angažovat.​
 

Mediace konfliktů 

Učíme děti řešit konflikty respektujícím způsobem prostřednictvím týmu řešení konfliktů a mediace. Konflikty vnímáme jako běžnou součást mezilidského soužití, která by neměla dlouhodobě ovlivňovat klima skupiny. Techniky mediace jsme převzali ze vzdělávacího programu pro učitele “Škola bez poražených”.

Kultura pozornosti a přijetí

Každý z nás je jedinečný a zaslouží si být přijímán takový, jaký právě nyní je. Průvodci jsou stabilně podporováni v “nehodnotícím” přístupu k dětem. Dětem věnujeme maximální možnou míru individuální pozornosti. Nehodnotíme, ale podporujeme v sebehodnocení. Nesnažíme se o to, aby se dítě přizpůsobilo, hledáme k soužití esty vzájemného porozumění.

 

Vzdělávání jako služba lidem
Vzdělávání nevnímáme jako povinnost dítěte, rodiče nebo státu a nemělo by být řízeno “shora”. Je to služba pro děti a rodiče, kteří ji dobrovolně využívají. Vytváříme vzdělávací programy na základě principů a hodnot, které nám dávají smysl, a doufáme, že budou dávat smysl i Vám. Společně s rodiči definujeme a zlepšujeme kvalitu naší vzdělávací služby. Společně s dětmi její konkrétní podobu upravujeme tak, aby co nejvíce naplnila očekávání všech zúčastněných.

 

Agilní přístup
Vytváříme procesy, opatření a denní praxi ve vzdělávacím centru tak, aby se daly lehce změnit. Neustále mapujeme potřeby všech lidí v centru. Tvoříme prostor pro to odzkoušet procesní novinky a zařadit je do běžného chodu dne nebo případně opět vrátit zpět “zajetou” praxi. Podporujeme krátkodobé plánování aktivit a učebních cílů. Zároveň vytváříme prostor pro dlouhodobé následování individuálních i sdílených hodnot a principů. Při společných výukových projektech užíváme metodiku eduScrum.