Lidé

Mgr. Šárka Hauznerová

Ředitelka

Je zakladatelkou Svobodné školy Praha. Ve škole se stará o hladký chod pedagogických procesů a procesů demokratické samosprávy školy. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Deset let profesně působí v oblasti vzdělávání mládeže v roli učitelky, lektorky, manažerky a koučky. Vyučovala na základní škole německý jazyk a osobnostně sociální výchovu. Má zkušenost i s výukou na prvním stupni základní školy. Absolvovala psychosociální výcvik a výcvik v koučování. Ve volném čase se věnuje józe, turistice, výtvarným aktivitám a sebepoznávání.

Ing. Miroslav Nový

Předseda správní rady a průvodce

Po úspěšném dokončení studia na Fakultě aplikovaných věd na Západočeské univerzitě v Plzni, obor Softwarové inženýrství, se skoro 16 let živil vývojem aplikací pro řízení letového provozu a C2 systémů. Posledních deset let se aktivně věnuje pořádání letních dětských táborů a víkendových setkání. Je držitelem certifikátu Hlavní vedoucí táborů pro děti a mládež a nositelem Březového lístku prvního stupně. Ve volných chvílích se věnuje geocachingu, turistice a badmintonu.

Ing. Markéta Ficová

Průvodkyně

Narodila se v roce 1973 v Pardubicích, kde vystudovala Střední průmyslovou školu chemickou, obor analytická chemie. Poté absolvovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, doplněnou o dvouleté pedagogické studium. Mezi její záliby patří jóga, fotografování, studium jazyků a cestování. Od roku 2013 spolu s manželem a synem staví a podporuje fungování malé školy pro sirotky a děti ze sociálně slabých rodin v africké Ugandě. Ve Svobodné škole se věnuje výuce přírodních věd.

Veronika Jiravová

Průvodkyně

Po studiu na gymnáziu prošla komerční, politickou i neziskovou sférou. Děti jí přivedly k alternativním formám vzdělávání, které jí velmi oslovilo a stále se vzdělává a inspiruje na různých seminářích. Ve škole působí jako průvodkyně a někdy si říká, kdo z nás je tu ten průvodce, učí se totiž navzájem, a to ji nesmírně baví a obohacuje. Velmi blízká je jí svým přístupem k dětem Naomi Aldort a Thomas Gordon. Ve volném čase vede dětský oddíl Fénixové, pořádá různé akce pro Turistický akademický klub, hraje s kamarádkami nohejbal a badminton a věnuje se aromaterapii.

MgA. Darinka Mareš Giljanović

Průvodkyně

Je učitelka výtvarné výchovy a výtvarnice. Vystudovala Pedagogickou fakultu, obor výtvarná výchova a scénografie alternativního a loutkového divadla (DAMU). Ve výtvarné tvorbě s dětmi se inspiruje Artefiletikou. Barva, linie, modelovací hmoty, netradiční výtvarné materiály a postupy vytvářejí prostor pro setkání a komunikaci.

Brock Black

Průvodce

Brock Black je Američan. Studoval divadelní produkci v U.S.A. a na JAMU. Více než 17 let pracuje jako certifikovaný učitel angličtiny a kouč. Vyučoval na univerzitě, v privátním sektoru i v jazykových školách. Ve Svobodné škole vyučuje angličtinu a pomáhá studentům s jejich projekty. Má rád divadlo, film, design a architekturu.

Mgr. Tatiana Bírešová

Průvodkyně

Po vystudování oboru Historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se následně pustila do studia Pedagogiky taktéž na FF UK, které momentálně dokončuje. Od roku 2011 je držitelem certifikátu lektora zážitkové pedagogiky. Podílí se na organizování a vedení zážitkových akcí pro mládež i dospělé. Kromě učení dějepisu ve Svobodné škole je v současné době jedním z lektorů přípravných kurzů na Filozofické fakultě pro obor Historie.

Bc. Kačenka Bryanová

Průvodkyně

Od dětství milovala a studovala angličtinu, kterou pak dlouhá léta využívala k obživě; k překladům, tlumočení a výuce snad na všech typech škol (MŠ, ZŠ, SZŠ, gymnázium, odborné učiliště, obchodní akademie) i v jazykových agenturách. Spolu s manželem přeložila knížku Johna Holta o domácím vzdělávání TEACH YOUR OWN (ta momentálně čeká na vydání). Prošla i řadou neučitelských zaměstnání (redaktorka v novinách, moderátorka v rádiu, šperkařka, vedoucí provozu muzea…). Loňský školní rok strávila ve svobodné škole Donum Felix, kde měla možnost zažít, co obnáší unschooling v praxi. Momentálně ukončila studium speciální pedagogiky – tento obor jí učaroval právě proto, že se tu k dětem jinak než unschoolingově přistupovat nedá. Absolvovala kurs Zkušeností k respektování, od října začne studovat kreativní pedagogiku. Má ráda psy, hudbu a zpěv – je členkou celorepublikového sboru Bohemiachor. Relaxuje manuálním tvořením a fotografováním nebo jízdou na kole. Zajímá ji vše, co souvisí s dramatickou výchovu a dramaterapií.

Jakub Novotný

Průvodce

Jakub studuje ČVUT fakultu stavební se zaměřením na energetiku a ekologičnost budov. Současně se už od dětství věnuje skautingu a přes pět let se spolupodílí na vedení skautského oddílu. Má rád turistiku, jak zimní, tak letní. Má dobrý vztah k přírodě a snaží se ho předávat dál. Ve Svobodné škole se věnuje vycházkám do přírody, exkurzím a projektové výuce.

Externí spolupracovníci

Harvey Ingram

Průvodce

Pochází ze Severní Karolíny v U.S.A. Sport a zdraví byly jeho vášní od dětství, proto se rozhodl na univerzitě pro studium oboru “Veřejné zdraví”. Tři roky pracoval jako osobní trenér a poté se rozhodl věnovat výuce angličtiny v zahraničí, což byla velmi cenná zkušenost. Rád se studenty diskutuje a věnuje se s nimi sportu. Ve volném čase se věnuje cestování po Evropě, fotografování, hraní basketbalu a sledování dobrých filmů.

Sarah Caré

Průvodkyně

Je Francouzka, která studovala španělštinu a angličtinu ve Francii (Besançon, Lyon) a ve Španělsku (Valencie). Ve Svobodné škole učí francouzštinu, španělštinu a angličtinu. Všechny tyto jazyky Sarah učí už tři roky, ale studenti se stále mění a tak je pro ni každý nový rok zajímavé dobrodružství! Nově se učí také česky a nejenže už rozumí, ale dokonce i trochu mluví!

Tereza Neckařová

Průvodkyně

V současné době studuje Psychologii a speciální pedagogiku na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Aktivně se zajímá o alternativní směry ve vzdělávání a působí jako dobrovolník v několika dalších organizacích, které se věnují práci s dětmi. V budoucnu by se ráda v tomto oboru realizovala. Ve Svobodné škole nabírá zkušenosti a v případě potřeby zastupuje průvodce.

Hynek Chaluš

Průvodce

Dvacetjedna let a parkouru se věnuje více jak 6 let. Co je vlastně parkour? Je to speciální disciplína, která je určená na posílení těla a zvládání extrémních situací. Pro některé je to způsob, jak se umělecky vyjádřit a proto obsahuje i akrobatické prvky, jako jsou salta nebo kopy. Pro mě je to životní cesta, snažím se užít si pohyb a dokonale ovládat své tělo a toto bych chtěl předat svým žákům.

Veronika Schmidtová

Průvodkyně

Po absolvování bakalářského studia na fakultě umění a designu v Ústí nad Labem jsem připravená věnovat se kreativní činnosti aktivně, propojovat nová média, kresbu, fotografii, video a osobní tvůrčí přístup. Vedle výtvarného umění se zajímám také o sporty, outdoorové aktivity, přírodu a hudbu. Práce s dětmi mě nesmírně baví a inspiruje, moc se těším na společné zážitky a tvorbu!

Kateřina Podleśná, DiS.

Koordinátorka

Vystudovala obor sociální pedagogika na Vyšší odborné škole a odjakživa inklinuje k alternativním formám vzdělávání. Ve škole má na starosti komunikaci se zájemci o studium, administrativu a koordinaci lektorů. Poslední dva roky působila jako projektová manažerka a koordinátorka projektu Revolution Train protidrogový vlak. Má 3 děti a je také pěstounka. Ve výchově se volně inspiruje Montessori a intuitivní pedagogikou a největší radost jí dělá sledování dětských pokroků a postupného narůstání sebevědomí. Zajímá se o rozvoj osobnosti, zdravou výživu a fitness.

Jolana Králová

Manažerka školy

Je aktivní podporovatelkou alternativního vzdělávání v Čechách. Podnikatelka v oboru interiérového designu, která se 20 let věnuje sebepoznávacím technikám. Deset let navštěvovala terapeutickou skupinu, studovala dálkově obor psychologie na Karlově Univerzitě, který nedokončila především z důvodu odlišných názorů na pharmaceutickou léčbu u dětí. Ve škole působí jako PR manažerka.