Dopolední agile škola pro domškoláky (6-15 let)


V naší škole pro děti od 6 do 15 let máme rozdělení do tříd podle věkového stupně. Každá třída má svého průvodce, který plánuje a organizuje vzdělávací aktivity pro děti v souladu s naším pedagogickým přístupem.

Učební plán v naší škole je založen na celoživotním učení a rozvoji celé osobnosti dítěte. Kromě klasických předmětů jako jsou matematika, čeština, cizí jazyky a přírodní vědy, máme i další předměty jako umělecká a tělesná výchova, filosofie, společenské vědy a další, které rozvíjejí kreativitu, kritické myšlení a sociální dovednosti.

V naší škole věříme, že učení by mělo být přirozené, a proto se snažíme nabízet aktivní a zábavné formy vzdělávání, které děti motivují a podporují jejich zájem o učení. Program je zaměřen na výuku skrze hry, projekty a praxi, aby děti získaly praktické zkušenosti a mohly si samy ověřit své znalosti a dovednosti.

Děti mají v naší škole možnost samostatné práce, spolupráce s ostatními dětmi a učitelů, a také individuální podporu od svého průvodce. Průvodci se snaží vytvořit bezpečné a respektující prostředí, kde děti mohou být sami sebou a rozvíjet své schopnosti a talenty.

Naše škola také nabízí možnosti dalšího vzdělávání, jako jsou kurzy, semináře a workshopy, které jsou zaměřené na různé oblasti a tematiky. Toto vzdělávání je určené nejen pro děti, ale také pro rodiče, kteří se mohou aktivně zapojit do vzdělávacího procesu svých dětí.