Stáže pro mládež (16-18 let)


Stáže pro mládež jsou jednou z nabídek naší školy pro studenty ve věku 16-18 let, kteří se chtějí zapojit do praktických aktivit a získat zkušenosti v oboru, který je zajímá.

Učební plán stáže je přizpůsoben individuálním potřebám a zájmům studenta, aby se student mohl plně soustředit na oblast, která ho zajímá a v ní se dále rozvíjet. Studenti mohou být zařazeni do různých oblastí, jako jsou marketing, podnikání, design, programování, vzdělávání a další.

Program stáže zahrnuje práci v reálném pracovním prostředí, která je zajištěna v různých společnostech a organizacích. Studenti jsou zde přijati jako plnohodnotní pracovníci a účastní se různých projektů a činností. Vedle praktické práce mají studenti také příležitost získat teoretické znalosti a zkušenosti prostřednictvím různých školení a seminářů.

V rámci stáže se také studenti podílejí na společenských a komunitních projektech, které mají pozitivní dopad na jejich okolí. Studenti jsou povzbuzováni k samostatnému myšlení, kritickému myšlení a podnikavosti. Cílem je, aby se studenti stali nejen odborníky v oblasti svého zájmu, ale také lidmi s vyspělými soft skills, jako jsou týmová spolupráce, komunikace a řešení problémů.

Pro studenty, kteří se chtějí zúčastnit stáže, jsou k dispozici informace o aktuálních nabídkách a požadavcích na našich webových stránkách. Pro výběr studentů se používají různé kritéria, včetně znalostí a dovedností, zájmu a osobnostních vlastností. Náklady na stáž jsou hrazeny školou, ale studenti jsou povzbuzováni k tomu, aby se také aktivně podíleli na financování své stáže prostřednictvím získávání stipendií a grantů.