Svobodna skola


 • Co podporuje škola ve vzdělávání dětí?
  • a) vnější motivaci
  • b) vnitřní motivaci
  • c) podbízení
 • Jaké prostředí vytváří škola pro děti?
  • a) agilní vzdělávací prostředí
  • b) rigidní vzdělávací prostředí
  • c) uzavřené vzdělávací prostředí
 • Co je cílem celoškolního setkání?
  • a) aby děti rozhodovaly o dění ve své komunitě
  • b) aby se děti učily jazyky
  • c) aby se děti učily matematiku
 • Jaké týmy jsou zřízeny v jednotlivých manažerských oblastech školy?
  • a) pracovní týmy
  • b) sportovní týmy
  • c) vědecké týmy
 • Jakým způsobem škola řeší konflikty mezi dětmi?
  • a) útokem na protivníka
  • b) respektujícím způsobem prostřednictvím týmu řešení konfliktů a mediace
  • c) ignorováním konfliktu
 • Jakým způsobem podporuje škola reflexi učebního procesu dítěte?
  • a) tím, že se ptá na záměr před činností a na sebehodnocení výsledku činnosti
  • b) tím, že nedovoluje dětem provádět žádnou činnost
  • c) tím, že dětem poskytuje předem dané úkoly
 • Jaký je rozvrh školy a harmonogram dne?
  • a) rigidní a neměnný
  • b) flexibilní a přizpůsobitelný aktuálním potřebám skupiny i jednotlivců
  • c) v závislosti na počasí

  Jakým způsobem škola spravuje dění ve své komunitě?

  • a) prostřednictvím jediného správce
  • b) prostřednictvím celoškolního setkání a pracovních týmů
  • c) prostřednictvím anonymních dotazníků
  • Co jsou průvodci ve škole?

   • a) tradiční vzdělavatelé
   • b) příkladem hodnot respektu, odpovědnosti, demokracie a svobody
   • c) vedou pouze kurzy

   Jakým způsobem škola podporuje přirozené učení?

   • a) vytvářením překážek pro děti
   • b) vytvářením podnětné vzdělávací nabídky prostřednictvím kurzů a materiálního zázemí