V naší škole pro děti od 3 do 6 let máme speciální třídy nazvané "Mateřské třídy"


V naší škole pro děti od 3 do 6 let máme speciální třídy nazvané "Mateřské třídy". Tato třída má kapacitu 20 dětí a vyučuje se zde v rámci Montessori vzdělávacího programu.

Učební plán v těchto třídách se zaměřuje na rozvoj motorických, jazykových a sociálních dovedností dětí. Vzdělávací aktivity jsou zaměřené na podporu přirozeného učení dítěte a na rozvoj jeho vrozených talentů. Výuka se zaměřuje na základní prvky matematiky, čtení a psaní, ale také na umělecké činnosti, hru a rozvoj kreativity.

Program těchto tříd se skládá z mnoha aktivit, které jsou vedeny kvalifikovanými učiteli. Děti se učí pomocí Montessori materiálů, které jsou připraveny pro rozvoj motoriky, logického myšlení a koncentrace. Dále se vyučuje umění, hudba, tělesná výchova a přírodní vědy. Tato rozmanitost aktivit podporuje zdravý rozvoj dítěte a pomáhá mu objevovat svět kolem sebe.

Všechny aktivity jsou přizpůsobeny individuálním potřebám dítěte. Děti se učí v malých skupinkách, což umožňuje intenzivní péči a pozornost. Výuka je založena na vytváření přátelského a podpůrného prostředí, které podporuje důvěru a zdravý vývoj dítěte.

Třídy jsou otevřené pro děti od 3 do 6 let a jsou rozděleny do tří skupin: 3-4 let, 4-5 let a 5-6 let. Každá skupina má svůj vlastní plán výuky, který je přizpůsoben věku a schopnostem dětí. Program těchto tříd se pravidelně aktualizuje a vylepšuje, aby se zajistilo nejlepší možné vzdělání pro děti.

V naší škole jsme hrdí na naše mateřské třídy a věříme, že poskytujeme jedinečný vzdělávací program pro děti v raném věku. Naše kvalifikované učitele se věnují individuálním potřebám každého dítěte a podporují jeho růst a rozvoj v přátelském prostředí